Arbetsliv / HR

Här återfinns föreläsningar som relaterar direkt till arbetslivet och som passar bra som utbildning/fortbildning för personalgrupper, chefer/ledare och HR-avdelningar. En del av föreläsningarna passar även som "out of the box"-föreläsningar på konferenser/personaldagar

Alla är olika - utom jag, om personlighet och roller på arbetet

Man får ta folk som dom är och inte som man vill att dom ska vara!

Det är lättare sagt än gjort. Man retar sig på personlighetsdrag man inte gillar, för att de är för olika en själv – eller kanske för lika. Det är mänskligt, men vad gör man åt det? Försöker ändra på sig själv – eller på andra? Vår personlighet sägs ha avgörande betydelse för hur vi klarar oss på arbetet och det finns nog behov av alla möjliga typer på arbetsplatsen. Men vad är egentligen personlighet och hur vet vi att det är "rätt" personligheter som jobbar tillsammans? Med många exempel ger föreläsningen åhöraren funderingar på varför vi gör som vi gör och vad våra arbetskamrater försöker göra åt det.

Längd: 1,5-3 timmar.

HANTERA besvärligt beteende på arbetet

Låt oss vara ärliga: Problembeteenden är ett stort bekymmer för företag och organisationer. De påverkar relationer, kostar pengar och kan bidra till stora arbetsmiljöproblem. Trots detta står vi ofta handfallna inför dessa beteenden och känner oss dåligt rustade för att ta itu med dem.
 
Att aktivt hantera besvärliga beteenden är dock inte så svårt om man har de rätta redskapen, oavsett om det handlar om någon som inte passar tider, någon som glider undan ansvar eller någon som alltid ska ha sista ordet.
 
Den här föreläsningen ger åhöraren dessa redskap och fokuserar på:
-metoder att identifiera problembeteenden.
-hur du neutraliserar problembeteendet.
-hur du aktivt stimulerar beteendeförändring.

Föreläsningen kan ges av Mattias Lundberg själv och är då cirka 1,5 timme lång. Den kan också ges tillsammans med komikern och underhållaren Jan Bylund och blir då cirka 2,5 timme lång.

Längd 1,5/2,5 timmar

(Boken "Jäkla människa" av Mattias Lundberg och Anders Wahlberg, kan med fördel inkluderas i priset)

Team och Grupputveckling - varför och hur?

En av de mest köpta tjänsterna hos myndigheter och företag är grupputvecklingsinsater eller "teambuilding" som man ofta kallar det. Men vad är det egentligen man försöker åstadkomma med detta? Och vad är egentligen ett team och när är det bättre att satsa på andra insatser?

Den här föreläsningen klargör teamarbete och går igenom forskningen kring team/grupper och olika utvecklingainsatser. Allt för att ni som planerar en sådan insats ska lära er hur ni ska göra för att verkligen identifiera era behov och sedan välja rätt insats.

Längd ca 1 timme

Psykologi på jobbet - mixa ämnen som du vill

Den här föreläsningen ger dig möjlighet att välja mellan olika områden inom arbets- och organisationspsykologin. Du väljer minst två och max sex av ämnena nedan. Väljer du många får du kortfattade vinjetter av områdena och väljer du får du mer fördjupad kunskap. Föreläsningen kan ses som en verbal handbok och är väldigt pragmatiskt inriktad
 

-Ledarskap - Krishantering - Konflikter - Förändringsprocesser - Grupp- & Ledarutveckling - Rekrytering & Urval  - Att köpa psykologiska tjänster - Rehabilitering

Längd ca 60-90 minuter

(Boken "Psykologi på jobbet" av bl a Mattias Lundberg, kan med fördel inkluderas i priset)

Att köpa psykologiska tjänster och produkter

Utbudet av psykologiska tjänster och produkter som vänder sig till arbetslivet är närmast obegränsat. Det finns många riktigt bra tjänster, men tyvärr finns det än fler tjänster och produkter som inte är bra, ja närmast har motsatt verkan än vad som är tänkt.

Den här föreläsningen vänder sig till dig som är beställare av sådana tjänster hos myndigheter och företag och som vill lära dig vilka frågor du ska ställa, vilka kritiska glasögon du ska ha på dig och hur du identifierar bluffarna INNAN du accepterat offerten. Du kommer även att få tips på hur du utformar anbudunderlag och utvärderar inkomna anbud/offerter med kvalité  och vetenskaplig evidens som utslagsgivande faktor


Längd 1-1,5 timmar