publikationer

BÖCKER
Kaiser, N, Lundberg, M, Nordin, M, Sandström, A, Semb O & Westerberg K (2018) Psykologi för vårdprofessioner, Natur & Kultur Stockholm.
 
Lundberg, M & Söderfjäll, S (2016) Det är sant – det stod ju i tidningen, Aplato AB, Umeå
 
Lundberg, M & Bylund J (2014) Den Lyckliga Pessimisten – varför negativt tänkande är positivt. Forum, Stockholm
 
Lundberg, M, Catenacci, M, Edberg, L, Elg, M, Forsberg-Tiger, P, Grant, J, Kaiser, N,  Söderfjäll, S & Wahlberg A (2014) Psykologi på Jobbet –en handbok för chefer och HR. Liber AB , Stockholm
 
Lundberg, M & Wahlberg A (2012) 12 typer av arbetsgrupper – och vad de säger till psykologen. Liber AB, Stockholm
 
Lundberg, M & Wahlberg A (2011) 13 typer av par – och vad de säger till psykologen . Liber AB, Stockholm
 
Lundberg, M & Wahlberg A (2011) Jäkla människa! –handbok I hur du hanterar jobbiga människor på arbetet. Liber AB, Stockholm
 
Lundberg, M & Wahlberg A (2010) 16 typer av chefer – och vad de säger till psykologen. Liber AB, Stockholm
 
Lundberg, M & Wahlberg, A (2009) 15 typer av kvinnor – och vad de säger till
psykologen. Uppsala Publishing House, Uppsala
 
Lundberg, M & Wahlberg, A (2008) 17 typer av män – och vad de säger till
psykologen. Uppsala Publishing House, Uppsala
 
Lundberg M, (2007) När vi vände på stenarna – en genomlysning av 251 långa
rehabiliteringsprocesser, Umeå Kommun, Umeå
 
Lundberg, M (1999) Aspects of Parental Rearing and Personality –a
multigenerational study. Umeå University Medical Dissertations. New series No
622. Umeå Sweden.