Andra arrangemang.

JMig kan ni använda som såväl konferencier, moderator och debattledare i många olika sammanhang. Det kan röra sig om allt från mindre runda bords-samtal till större kongresser. Min bakgrund från såväl näringsliv som från akademin gör att han kan fungera som en brygga mellan olika sektorer.

Jag kan även själv bidra under en konferens/kongress genom att i kombination med uppdrag som moderator, ge föreläsningar och i samarbete med komikern Jan Bylund erbjuda underhållning på kvällen