almedalen

Jag har under mina 13 år som moderator i Almedalen skaffat mig ett rykte som påläst inför mina uppdrag och som en moderator som kan skapa en väldigt god stämning under arrangemangen. Många beskriver mig som både underhållande och som en som inte tvekar att bryta in med svåra frågor då det behövs.

Jag vill gärna fokusera på tre saker då jag tar uppdrag i Almedalen:

 1. Uppdragsgivaren. Det är uppdragsgivaren som har ett syfte med varför denne investerar i Almedalen. Det syftet måste uppfyllas
 2. Panelen/Deltagarna.  Panelen har valt att komma till just detta seminarie i konkurrens med många andra. Deltagarna ska känna att de får tid att prata och bli hörda
 3. Publiken. Måste få vad de förväntar sig och ha trevligt. Om publiken har tråkigt eller blir besvikna går ryktet fort och de kanske inte kommer åter.

"Mattias är en duktig moderator som med sitt lättsamma sätt skapar en bra atmosfär och med sin kunskap om ämnet kan ställa de där extra bra frågorna till panelen. Mattias sätter en ära i att hålla tiderna och se till så att alla deltagarna får komma till tals."

Anna-Karin Engvall, Kommunikationschef, Forte

Uppdragsgivare

Under åren har Mattias genomfört olika uppdrag i Almedalen för bland andra:

 • CSN
 • Vårdförbundet
 • Forte
 • Bräcke Diakoni
 • Sveriges Psykologförbund
 • Famna
 • SACO
 • Företagsekonomiska Insitutet
 • Unibet