Strategisk kommunikation

Intern och extern kommunikation blir allt mer viktigt. I all kommunikation finns ett stort mått psykologi, och använd rätt så blir kunskap om psykologiska mekanismer vid kommunikation ett framgångsrikt verktyg.

När det gäller er kommunikation kan man antingen jobba med att analysera hur kommunikationen fungerar i dag och bedöma hur den uppfattas, och/eller baserad på psykologisk forskning paketera olika budskap för att nå störst effekt.

Mattias Lundberg samarbetar med Greatness, en strategisk kommunikationsbyrå  som hjälper företag och organisationer att nå ut med sina budskap till kunder, opinionsbildare och samhället i stort. Greatness har kontor i Göteborg och Stockholm.