utbildning och erfarenhet

YRKESERFARENHET
2020-               Studierektor Psykologprogrammen Umeå universitet
2019-               Studierektor Tränarprogrammet Umeå universitet
2017-               Studierektor Psykoterapeutprogrammet, Umeå universitet
2011-2017      Studierektor (50%) & Programansvarig (25%) Psykologprogrammen Umu
2009-               Docent i psykologi, Inst f Psykologi, Umeå universitet.
2008-               Universitetslektor i psykologi vid Umeå universitet.
2004-2008      Operativ chef/Leg Psykolog, Feelgood Företagshälsovård AB.
2000-2005      (i perioder) Vik universitetslektor Inst Socialt arbete/Inst Psykologi Umeå universitet
1999-               Konsult/Psykolog i egna bolaget Aplato AB
1999-2003      Leg. Psykolog, Quranten Stress och Traumainstitut
1996-1999      Doktorand, Inst f Klinisk Vetenskap, Umeå Universitet.
1995-1996      Forskningsassistent, Inst f Klinisk Vetenskap, Umeå Universitet.
1993-1995      Forskningsassistent, Inst f Psykologi, Umeå Universitet.
 
UTBILDNING
2003                Forskarhandledningskurs i praktiken, Universitetspedagogiskt centrum, Umeå Universitet
2003                Lärarkurs, Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå Universitet
1998-2001      Psykoterapeutprogrammet, Sv Inst för Kognitiv Psykoterapi, Sthlm.
1996-1999      Forskarutbildning i Klinisk Vetenskap, Umeå Universitet.
1992-1997      Psykologlinjen, Umeå Universitet
 
EXAMINA / TITLAR / LEG
2009                Docentutnämning, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå Universitet
2001                Socialstyrelsens legitimation som psykoterapeut..
1999                Doktorsexamen i klinisk vetenskap, Umeå universitet.
1998                Socialstyrelsens legitimation som psykolog.
1997                Psykologexamen, Umeå Universitet, 300 hp.