PERSONLIGHET / Beteende

Här återfinns föreläsningar som handlar om vilka vi är (personlighet)  och vad vi gör (beteende). Denna kategori passar såväl enstaka individer som oilika grupper men även till arbetslivet och som passar bra som utbildning/fortbildning för personalgrupper, chefer/ledare och HR-avdelningar.

Beteendeförändring - metoder och mekanismer

Att förändra ett beteende hos individer eller grupper är ofta något som är önsvärt. Det kan handla om saker från att sluta skjuta upp saker (prokrastinering) till att ändra hela beteendemönster inom ett företag. Beteendeförändring sägs ofta ta lång tid och vara svårt, men i själva verket finns det ganska klara former för hur detta går till.

Denna föreläsning går dels igenom forskningen kring beteendeförändrin och dels ger åhöraren redskap att själv planera och genomföra beteendeförändringar hos sig själv, andra eller kanske för en hel organisation

Längd: 1-1,5 timme

Alla är olika - utom jag, om personlighet och roller på arbetet

Man får ta folk som dom är och inte som man vill att dom ska vara!

Det är lättare sagt än gjort. Man retar sig på personlighetsdrag man inte gillar, för att de är för olika en själv – eller kanske för lika. Det är mänskligt, men vad gör man åt det? Försöker ändra på sig själv – eller på andra? Vår personlighet har avgörande betydelse för hur vi klarar oss på arbetet och det finns nog behov av alla möjliga typer på arbetsplatsen. Med många exempel ger föreläsningen åhöraren funderingar på varför vi gör som vi gör och vad våra arbetskamrater försöker göra åt det.

Längd: 1,5-3 timmar.

Jäkla människa - om besvärligt beteende på arbetet

Irriterar du dig på alla dessa jobbiga människor som bara ställer till det för dig? Har du liksom många andra funderat på varför de beter sig som det gör, och kanske ännu oftare; vad du skall göra åt det? Nu har du chansen att få svaren!

"Jäkla Människa" fokuserar på de besvärliga beteenden som medarbetare och andra i arbetslivet utsätter andra för. Tyngdpunkten ligger på hur man som kollega eller chef beföter beteendet för att slippa drabbas av det.

Föreläsningen kan ges av Mattias Lundberg själv och är då cirka 1,5 timme lång. Den kan också ges tillsammans med komikern och underhållaren Jan Bylund och blir då cirka 2,5 timme lång.

Längd 1,5/2,5 timmar