PÅVERKAN / REKLAM / PR

Här hittar du föreläsningar som på olika sätt adresserar hur vi människor påverkas av olika saker. Psykologin bakom påverkan kan te sig väldigt avancerad, men i själva verkat är det inte speciellt svårt att förstå sig på dessa mekanismer.

Politik - drivkrafter - Psykologi

Denna föreläsning avhandlar drivkrafter och området Politisk psykologi. Den tar en närmare titt på hur politiken kan påverka individen och hur individerna påverkar såväl parti- som sakpolitik. Den ger också en bild över hur politisk opinionsbildning kan se ut då den fungerar som bäst ur ett psykologiskt perspektiv och ger tips på vilka trick som kan användas för att bäst nå effekt ur ett påverkansperspektiv.

Längd: 1 timme.

VET du vad du köper?

Med utgångspunkt i succéboken ”Det är sant! - Det stod ju i tidningen” får du ny kunskap om modeller och nya metoder för att pröva trovärdigheten i säljarens påståenden om förträfflighet och dess fördelar framför andras produkter och tjänster ställs på hårda prov.

Som inköpare och upphandlare utsätts man för många påståenden och argument om produkters och tjänsters förträfflighet, men hur vet du vad som är sant och vad som bara är just säljargument?

Efter föreläsningen kommer du att ha kunskaper i hur du håller även de allra ”trovärdigaste krängarna” stången.

Längd 1,5 timmar

Reklam och psykologi

Denna föreläsning vänder sig till dig som arbetar med reklam och påverkan i olika sammanhang. Den går igenpm de grundläggande mekanismer bakom människans påverkbarhet baserat på perception, kognitiva bias och mycket mer. Den kan även vara till gagn för dig som i andra sammanhang vill veta hur du ska göra för att verkligen nå ut med ditt budskap, oavsett om det gäller att vinna opinion för något eller emot något

Längd 1-1,5 timmar

Att bygga sitt varumärke

Den här föreläsningen är en liten egotripp. Den handlar nämligen om hur Mattias byggt upp sitt eget varumärke, de misstag han gjort och de lärdomar han fått och vilka enskilda och sammanlagda drag han gjort för att nå ut.

Den här föreläsningen passar för personer, eller organisationer som samlar personer, och som jobbar med att utveckla personliga varmärken eller tjänster och som kan behöva lite inspiration på vägen.

Längd: 1 timme