jäkla människa!

Irriterar du dig på alla dessa jobbiga människor som bara ställer till det för dig? Har du liksom många andra funderat på varför de beter sig som det gör, och kanske ännu oftare; vad du skall göra åt det?

Nu har du chansen att få svaren.

"Jäkla Människa" fokuserar på de besvärliga beteenden som medarbetare och andra i arbetslivet utsätter andra för. Fokus ligger på hur man som kollega eller chef bemöter beteendet för att slippa drabbas av det.

Föreläsningen kan ges av Mattias Lundberg själv eller tillsammans med komikern och underhållaren Jan Bylund.

Föreläsningen kan även byggas på med en workshop i direkt anslutning till föreläsningen

Längd 60-120 minuter
Målgrupper: Personalgrupper/hela arbetsplatser inom alla sektorer på arbetsmarknaden