Vet du vad du köper?

Med utgångspunkt i succéboken ”Det är sant! - Det stod ju i tidningen” får du ny kunskap om modeller och nya metoder för att pröva trovärdigheten i säljarens påståenden om förträfflighet och dess fördelar framför andras produkter och tjänster ställs på hårda prov.

Som inköpare och upphandlare utsätts man för många påståenden och argument om produkters och tjänsters förträfflighet, men hur vet du vad som är sant och vad som bara är just säljargument?

Efter föreläsningen kommer du att ha kunskaper i hur du håller även de allra ”trovärdigaste krängarna” stången.

Längd 1,5 timmar
Målgrupper: Inköpare, upphandlare och andra beställare inom såväl offentlig som privat sektor.