Säkerhetsbedömningar

Traditionellt har säkerhetsbedömning av personal endast gjorts till anställningar som militär, polis, underrättelsetjänst och liknande.

Det har dock under senare år blivit alltmer viktigt att göra säkerhetsbedömningar av andra personalkategorier. Exempelvis personer som har stort ansvar att jobba med våra nära och kära som exempelvis hemtjänst och personliga assistenter. Även personal som arbetar med våra barn, som lärare och fritidsledare vill vi gärna vara säkra på att de håller måttet.

Genom att använda validerade metoder och beprövad erfarenhet kan en bedömning av eventuella urspårningstendenser göras, för att sedan ta ställning till om just denna person är lämplig.

Säkerhetsbedömning kan göras vid nyrekrytering eller vid bedömning av redan anställd personal.