Expertstöd vid upphanDling och inköp

Varje år går många miljoner skattekronor till köp av tjänster och produkter som är ren humbug, eller i bästa fall av dålig kvalité. Ofta beror detta på svårigheten att se igenom försäljarens eller konsultens säljargument.

Genom att använda vetenskapliga kvalitetskrav vid upphandling kan risken att upphandla fel tjänst eller produkt minimeras. Att ta in expertstöd vid inköp eller upphandling betalar snabbt igen sig.

Dessutom slipper man oroa sig för att Uppdrag Granskning eller Kalla Fakta knackar på dörren...